A banda dels usos més coneguts, els punts verds de Barcelona tenen des de fa un parell d'anys també la funció de recollir joguines en desús amb l'objectiu de recuperar-les. I aquest punt verd a la cantonada del carrer de Marquès de Sentmenat amb Nicaragua és un dels que presenta més activitat. EVA HERRERO, comissionada d'Ecologia de l'Ajuntament "Així com hi ha d'altres països que tenen molt clar les segones oportunitats dels productes, l'interncanvi, la reutilització... doncs a Catalunya i a Espanya tenim encara una cultura on preval molt la propietat i el primer ús." D'aquí les joguines són transportades a un altre punt on recuperen el seu bon aspecte per donar servei a altres nous propietaris, i a aquelles persones que més ho necessiten. És aquí, en aquest espai, al carrer de Llull, on comença una part important d'aquest procés. És aquí on es reciclen les joguines. Per arreglar aquestes joguines, a més, es contracten persones en risc d'exclusió. ENRIC FALCÓ, cap de serveis de la fundació Formació i Treball "Fan una tria per veure quines joguines estan en bon estat, si serveixen, si s'han de netejar, si mitjançant una petitat reparació o embolcall es poden posar a la venda a les botigues de segona ma per la gent que no pot adquirirles noves i també fer entrega social." El 2014, any en què va engegar la iniciativa, es van fer 1.500 entregues de joguines. Aquest 2015 la xifra ja és de 2.500, per tant un increment notable. Pel que al material que no es pot reparar, se separa per tractar-lo correctament com a residus o materials reciclables.

El programa el duu a terme l’Ajuntament en col·laboració amb la fundació Formació i Treball, que procura la formació i inserció laboral de persones en risc d’exclusió. Des del consistori insisteixen en la necessitat d’un canvi de visió, ja que, mentre que en molts altres països reutilitzar o comprar de segona mà és una pràctica comuna, aquí “tenim encara una cultura en què preval enmolt la propietat i el primer ús”, diu la comissionada d’Ecologia, Eva Herrero.

El procés de reciclatge de joguines comença a qualsevol dels 23 punts verds de barri o 96 punts verds mòbils. Totes les joguines recollides són transportades a les instal·lacions de la fundació al carrer de Llull, on en recuperen el bon aspecte perquè puguin servir de regal i donar servei a nous propietaris. Els treballadors, que són persones en risc d’exclusió social, fan una tria per veure quines joguines estan en bon estat, si serveixen, si s’han de netejar i si mitjançant una petita reparació o embolcall es poden posar a la venda a les botigues de segona mà o bé fer entrega social a famílies a les quals no arriben els Reis.

El 2014, any en què va engegar aquesta iniciativa, es van fer 1.500 entregues de joguines. Aquest 2015 la xifra ja és de 2.500. Pel que fa al material que no es pot reparar, se separa per tractar-lo correctament com a residus o materials reciclables.