Els centres d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut (ICS) van receptar el 2017 un total de 83.220 dosis d’antibiòtics menys que el 2016. L’objectiu de l’ICS és que els seus professionals només prescriguin antibiòtics quan realment sigui necessari, és a dir, per tractar les infeccions produïdes per bacteris.

L’any 2017 es van receptar a les consultes dels CAP un equivalent a 25.664.610 dosis antibiòtiques, mentre que el 2016 van ser-ne 25.747.830. Proporcionalment, les dades de prescripció d’antibiòtics a Catalunya són inferiors de les que es registren a l’estat espanyol, tot i que encara són lluny de les que tenen els països nòrdics.

Per tal de controlar les prescripcions mèdiques, els professionals de l’ICS disposen d’eines que els ajuden a escollir l’antibiòtic més adient per a cada pacient. Una d’aquestes és la Guia terapèutica electrònica, que està adaptada a les diferents situacions clíniques dels pacients.

L’ICS destaca que l’ús incorrecte dels antibiòtics està relacionat amb l’augment de la resistència bacteriana als fàrmacs. De fet, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) considera que la resistència als antibiòtics és una de les amenaces més grans a la salut global, la seguretat alimentària i el desenvolupament mundial.