El procés de selecció dels nous agents de la Guàrdia Urbana continua endavant, després de les irregularitats detectades als exàmens de cultura general i de català del 6 de juliol passat. Molts aspirants van denunciar que n’hi havia que copiaven i que trobaven al mòbil les respostes a les preguntes de l’examen i l’Ajuntament va decidir tornar a fer aquestes proves. La prova cultural i també la de català es van repetir el 27 de juliol amb més espai a les aules i mesures de seguretat reforçades.

Finalment, 1.348 aspirants han aprovat aquella prova, amb almenys sis punts sobre 11. La nota mitjana és de 7,04. Una de les preguntes de dos models d’examen no ha estat tinguda en compte pel tribunal, que l’ha substituïda per una de les de reserva que ja incloïa el mateix examen.

Aquesta nota mitjana és sensiblement més baixa que la de 8,18 de l’examen d’aptituds, que no es va repetir perquè no hi va haver queixes: atès que es tractava de respondre-hi ràpidament, en aquest cas no tenia sentit copiar a través del mòbil, com sembla que es va fer a les altres proves. Només 962 aspirants han superat aquesta prova amb almenys un cinc sobre 10.

La prova de català, que també es va repetir el 27 de juliol passat, ha declarat aptes 39 aspirants que no havien acreditat prèviament el nivell B de català.

El resultat, fins ara, de tot aquest procés és que dels 7.344 aspirants que estaven convocats als exàmens del 6 de juliol passat, ara mateix ja només són 792 els que es podran presentar a les proves físiques. Aquestes seran les que funcionaran com a garbell final, atès que només les 113 persones que hi treguin millor puntuació s’incorporaran finalment a la Guàrdia Urbana.