com funciona numero desempat preinscripció

Les famílies amb infants que comencin l’escola o l’institut el curs escolar 2022-2023 tenen apuntada una data clau: la del sorteig del número de desempat de la preinscripció 2022-23,  aquest dilluns, 9 de maig. Una xifra que serveix per desempatar les sol·licituds que tinguin els mateixos punts per accedir a un centre educatiu el curs vinent.

Tot seguit t’expliquem què és el sorteig del número de desempat i com funciona.

Més demanda que oferta de places a Barcelona

A Barcelona és força habitual que hi hagi més peticions que places disponibles per matricular-se a un centre. I aquí és on el sorteig juga un paper clau per obtenir plaça. La xifra s’assigna automàticament a cada sol·licitud quan es fa la preinscripció. És un número aleatori, personal i intransferible. Aquest any 2022 s’han assignat 139.769 números per a les preinscripcions de tot Catalunya i el número que ha sortit al sorteig és el 1.013.

És a partir d’aquest xifra, i en un ordre creixent, que s’ordenen totes les sol·licituds amb la mateixa puntuació i s’assignen les places. Això vol dir que qui té el 1.014 té plaça assegurada mentre que el 900 ho té molt més difícil.

Altres dates clau de la preinscripció 2022-23

Un cop fet el sorteig i publicat el número de desempat, aquestes són les dates destacades a partir d’ara.

  • Llista ordenada definitiva de les sol·licituds: 11 de maig del 2022. Després del sorteig s’elabora la llista definitiva de sol·licituds per a l’assignació de places. Per fer aquesta llista en primer lloc es té en compte l’alumnat amb necessitats educatives específiques; després, la resta d’alumnes, tenint en compte les puntuacions de cada sol·licitud, de més a menys. 
  • Ampliació de peticions de preinscripció per a alumnes sense plaça assignada a cap centre: del 27 de maig a l’1 de juny del 2022. Si no s’ha obtingut cap plaça en els centres demanats i es tracta de sol·licituds per a P3, o en les quals s’ha marcat expressament que es vol una assignació d’ofici, durant aquest període es poden ampliar les peticions originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles, un cop fets ja els processos d’assignació.
  • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 10 de juny del 2022.
  • La matrícula serà del 21 al 29 de juny, tant a infantil com a primària i secundària, i es tramitarà presencialment als centres.