adverbio de foco selectivitat 2022

Els exàmens de la Selectivitat 2022 han començat amb Llengua i Literatura Castellanes i ha deixat algunes preguntes que han fet pensar durant molta estona més d’un alumne. A banda de l’epanadiplosi i l’anadiplosi, dues de les paraules que han generat més confusió entre els estudiants, un altre dels termes apareguts a les PAU de castellà ha estat “adverbio de foco“, conegut en català com a adverbi focal. En què consisteix aquest tipus d’adverbi?

“Adverbio de foco”: què és?

L’adverbi focal ha estat el tema principal comentat pels alumnes a la sortida de l’examen. Aquest tipus d’adverbi té la funció de destacar la paraula a la qual fa referència. Per exemple: “He agafat només les pomes”. L’adverbi “només” focalitza el sintagma nominal “les pomes”, de manera que apareix destacat respecte de la resta de coses que no han estat agafades.

A banda de “només”, “tan sols“, “fins i tot” i “tampoc” són altres exemples d’adverbis focals.

Quatre tipus d’adverbis focals

D’acord amb la ‘Gramàtica de la llengua catalana’, hi ha quatre tipus d’adverbis focals:

  • d’exclusió
  • d’inclusió
  • particularitzador
  • d’aproximació