Cada dijous des de fa tres setmanes alumnes, pares i mares protesten davant la seu del districtre de Sant Andreu. Diuen que continuaran venint cada setmana fins que se’ls doni una solució definitiva, tant pel que fa a la ubicació del nou centre com per poder ampliar el lloc on són ara per poder créixer en nombre d’alumnes i d’espais.

Des de l’Ajuntament han adquirit el compromís de buscar un emplaçament definitiu tan aviat com sigui possible. Diuen que tot el que va dir el govern anterior ara no és vàlid i que s’han de començar les negociacions de zero.