No és una prova externa com la que es fa a sisè de primària al mes de maig sinó un examen intern que han de fer obligatòriament tots els centres per avaluar el nivell dels alumnes. Així que els organitzen i els corregeixen els mateixos mestres i professors dels centres educatius. Les proves, que avaluen el nivell de català i castellà dels alumnes, consten de tres textos amb preguntes de comprensió lectora i expressió escrita. Els resultats no tindran cap impacte en l’expedient acadèmic i seran purament orientatius per a les famílies i els centres escolars.