La secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, ha presentat l’Informe anual sobre qualitat de l’aire a Catalunya de 2015 i ha afirmat que les dades posen de manifest que la qualitat de l’aire a Catalunya “és bona”, tot i que ha reconegut que hi ha “afectacions puntuals” on cal treballar més a fons. Segons l’anuari, a Catalunya la mitjana anual de concentració de micrograms de diòxid de nitrogen per metre cúbic és de 25, amb uns màxims de 56 micrograms a punts com l’Eixample de Barcelona, que superen àmpliament el límit fixat per la directiva europea, que és de 40 micrograms. A altres barris també s’han superat els màxims establerts: a Gràcia – Sant Gervasi es van assolir 54 micrograms; al Poblenou, 45, i a la Ciutadella, 42.

En comparació amb altres ciutats europees, Barcelona va tenir el 2014 uns pics en la mitjana anual de concentració de micrograms de diòxid de nitrogen de 52, mentre que a Londres en va ser de 94 i, a París, de 81.

Subirà també ha precisat que més del 50 % de les emissions són causades per la mobilitat i els mitjans de transport i, per això, diu, “és una prioritat absoluta” per al govern de la Generalitat, especialment per a la zona de Barcelona i per al Camp de Tarragona.

Quant a les partícules en suspensió, el Departament assegura que l’objectiu anual de 2,5 micres es compleix, però no el valor límit anual i diari de PM10.

Subirà ha opinat que les mesures puntuals en contra de la contaminació no sempre són efectives. Com a exemple ha parlat de la possibilitat de deixar circular els cotxes amb matrícules parells o imparells en dies alterns en moments de màxima contaminació, tal com fan a Madrid. Afirma que per canviar la situació s’han d’implementar mesures estructurals.

Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental, ha assenyalat que per seguir reduint els índexs de contaminació, en l’àmbit de la mobilitat i afavorir que els cotxes que circulin a Catalunya “siguin més nets”, estan estudiant “com fer que entrin menys cotxes als nuclis urbans”, així com accions per reduir les emissions associades a la distribució de mercaderies en àrees urbanes. També ha apuntat que s’ha d’incentivar més la compra i utilització dels vehicles elèctrics.