Punt d'Assessorament Energètic

Els barris de la Marina acullen l’onzè Punt d’Assessorament Energètic (PAE). El servei està ubicat a la sala petita Casanellas, al passeig de la Zona Franca, i s’emmarca dins un projecte més ampli per potenciar la detecció de casos de pobresa energètica. Dels 73 barris de la ciutat, la Marina del Prat Vermell és el segon on aquesta problemàtica té més pes.

En els primers 15 dies en funcionament, el punt ha rebut una cinquantena de visites. Els barris de la Marina van participar en la prova pilot que es va fer per posar en marxa aquest servei i ara passen a formar part de la xarxa de punts que es reparteix per tota la ciutat. Els PAE ofereixen informació i assessorament sobre els subministraments bàsics (aigua, gas i llum).

Potenciar la detecció de la pobresa energètica

La posada en marxa del PAE dels barris de la Marina està associada al projecte “Al barri de la Marina, posem tota l’energia!”, que busca potenciar la detecció de la pobresa energètica en aquesta zona de la ciutat. El programa implica una cinquantena de serveis i entitats, com els centres d’atenció primària, les biblioteques, els casals de gent gran, l’Ateneu l’ENgranatge i el Memorial Democràtic Seat, entre d’altres. Tots ells rebran formació sobre drets energètics a través de l’entitat El Risell, per convertir-se en potencials detectors de casos de pobresa energètica.

També s’ha impulsat una campanya de divulgació i sensibilització per a professionals, serveis i comerços del barri. Hi haurà informació als busos de barri, les porteries dels blocs de pisos i als carrers. Aquesta campanya es finançarà amb els fons obtinguts de la Marató d’Estalvi Energètic, que es fa durant el mes de febrer a 47 edificis i equipaments municipals.

5.000 talls aturats

L’Ajuntament va donar el principal impuls als PAE, ara fa un any, quan els va estendre a tota la ciutat amb una desena de punts. Entre les peticions més recurrents en aquests espais hi ha l’aturada de talls dels subministraments bàsics, com acollir-se a les ajudes que es donen mitjançant el bo social i consells per millorar l’eficiència energètica de la llar. Des de la posada en marxa del servei, s’han aturat uns 5.000 talls de subministrament d’aigua, gas i electricitat.