notes de tall 2022

Ja estan publicades les notes de tall 2022 per accedir a la universitat. Les qualificacions que marquen la nota límit per fer una carrera s’han donat a conèixer després que s’hagin fet públiques les notes de la selectivitat. La publicació de la nota de tall per graus i universitats és una de les fases del procés de matrícula per accedir als estudis universitaris.

Les notes de tall marquen la puntuació que cal haver assolit entre el batxillerat o grau mitjà i les PAU per poder entrar al grau i a la universitat escollits. D’un any a l’altre, les qualificacions no solen variar gairebé, però l’accés a un grau pot dependre d’unes dècimes, sobretot en el cas de les més altes.

Consulta les notes de tall 2022!

Les notes de tall 2022 es poden consultar al web de la Generalitat de Catalunya, però també a betevé, mitjà que t’ofereix un cercador de betevé per buscar totes les notes per graus i per universitats.

Notes de tall més altes del 2021

La llista d’aquest 2022 és força semblant a la de l’any passat, quan els estudis simultanis de Física i Matemàtiques també van encapçalar les notes més altes, tant a la UAB (13,566) com a la UB (13,546). En tercer lloc va quedar Matemàtiques a la UPC (13,21).

El 2021, per sobre del 13 també es van situar Medicina a la UB i a la UPF, Estudis Internacionals d’Economia i Empresa (en anglès) a la UPF i la doble titulació d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la UB.