Enguany és el segon any consecutiu en que els alumnes de quart d’ESO s’avaluen dels coneixements adquirits. S’examinen alumnes d’un total de 1.016 centres educatius catalans i ho faran de les competències bàsiques en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera i matemàtiques. Les proves no marquen la superació de l’etapa, sinó que formen part del conjunt d’informacions i proves que el professorat disposa per valorar l’informe acadèmic de cada alumne.

Dijous es realitzen les proves de llengua catalana i matemàtiques. També es fan els examens d’aranès per a 68 alumnes de la Vall d’Aran. Divendres s’avaluaran les competències en llengua castellana i en llengua estrangera. Un total de 64.094 alumnes faran la prova en anglès i 274 alumnes la faran en francès.

El Consorci d’Educació de Barcelona avaluarà a 12.436 alumnes, del total de 64.368 estudiants catalans. Per centres educatius, s’examinaran alumnes de 513 centres de titularitat pública i 503 centres de titularitat concertada i privada de tot el país. Un 5,76% dels alumnes queden exempts d’una part o de la totalitat de les proves.

El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu ha organitzat 60 comissions que faran la gestió i la correcció dels exàmens. Fins a 2.334 aplicadors i 1.213 correctors seran els encarregats de vetllar pel correcte funcionament del procés.

Els resultats d’aquestes proves s’enviarà als centres i a les famílies a partir del 18 de març. També es preveu que l’informe dels centres mostri els resultats de l’edició d’enguany i la de l’any passat, per tal de facilitar la comparativa entre els dos anys.