Els estudiants aspiren a una plaça en formació sanitària especialitzada en medicina, infermeria, farmàcia, psicologia, biologia, química o radiofísica. En total, s’ofereixen a tot l’estat  8.042 places, un 3,2 % més que l’any passat, tot i que es presenten a l’examen més de 33.000 estudiants. De les places disponibles, un 7 % estan reservades per a persones amb discapacitat.  Les places més demandades són les de medicina: s’hi presenten 14.448 estudiants a tot l’estat, dels quals més de 1.800 s’examinen a Barcelona.

La prova està composta de 225 preguntes tipus test i dura fins a cinc hores, per això els aspirants han vingut preparats amb aigua, menjar i bolígrafs de recanvi.  Els seus familiars són conscients de tot el que s’hi juguen i, per això, els han acompanyat fins a les portes de l’aula per desitjar-los bona sort.