El barri de la Trinitat Nova, a Nou Barris, és un dels punts de la ciutat on hi ha més persones en situació de bretxa digital i això representa una nova font de desigualtat social, que s’ha posat especialment de manifest durant la pandèmia. Per això, l’Ajuntament ha escollit aquest barri per fer-hi la prova pilot del projecte Connectem Barcelona, que preveu facilitar l’accés a internet de qualitat a 400 famílies vulnerables. Els Serveis Socials i les escoles treballaran conjuntament per, a través de la detecció d’infants que no tinguin accés a internet, escollir quines famílies es beneficiaran d’aquesta prova pilot.

El projecte preveu abordar la qüestió de la bretxa digital des d’una triple dimensió: l’accés a la connexió d’internet, l’accés als dispositius i les habilitats i els coneixements per poder aprofitar la tecnologia a través de la formació. Per fer-ho possible hi intervindran una trentena d’entitats i empreses de diferents àmbits que van des de la tecnologia a entitats del tercer sector i entitats de barri. Aquestes entitats facilitaran tant els aparells com la formació a les famílies. Precisament, per la transversalitat del projecte, la regidora de Drets Socials, Laura Pérez, ha destacat que es tracta d’una iniciativa pionera.

Presentació de la prova pilot del projecte Contectem Barcelona
Presentació de la prova pilot del projecte Contectem Barcelona

La prova pilot s’ha presentat públicament aquest divendres i començarà a implementar-se al setembre i, durant tot el curs 2021-22, es farà un seguiment de l’impacte que s’assoleixi. Al setembre del 2022 es preveu presentar-ne les conclusions. En el conjunt de la ciutat, la bretxa digital afecta el 8,1 % de la població segons l’enquesta sobre la bretxa digital a Barcelona que es va fer el 2020. L’objectiu de l’Ajuntament de Barcelona és assolir la bretxa digital zero.