La no detecció d'un cas de dislèxia ha provocat sovint que alumnes amb capacitats quedin a la cua de la classe i siguin candidats potencials al fracàs escolar. La detecció precoç i una intervenció ràpida són elements fonamentals perquè aquest trastorn no esdevingui una llosa educativa per a l'alumne. Des de el Departament d'Ensenyament volen ara que mestres i tutors estiguin preparats per poder identificar els alumnes que pateixen de dislèxia i, alhora, per tractar-ne els primers símptomes. IRENE RIGAU, consellera d'Ensenyament "Aquesta és una aposta perquè l'èxit arribi a tothom, perquè l'alumne que té aquests dificultat trobi la resposta al centre perquè incorporem l'atenció a aquest trastorn a l'activitat ordinària del docent, perquè el centre sigui una plataforma autèntica de serveis a tots els alumnes" A partir d'ara tots els docents disposaran d'uns protocols d'observació, adaptats a cada cicle escolar, que els permetran detectar indicadors de la dislèxia. ANNA CIVIT, degana del Col·legi de Logopèdia "Útil i pràctic per als mestres. És com una pauta guiada" Una vegada detectada la problemàtica de l'alumne, el mateix professor -dintre de l'aula o des del SEP, el Suport Escolar Personalitzat-, si és necessari, ajudarà l'alumne a poder seguir els continguts escolars malgrat la dislèxia.

El Departament d’Ensenyament, dins els esforços destinats a combatre el fracàs escolar, treballa de manera molt específica des de principis d’aquest curs per detectar els problemes de dislèxia entre els estudiants. Aquest trastorn de la capacitat d’identificar, comprendre i reproduir el llenguatge escrit, afecta entre un 4 i un 10% dels alumnes.