El coronavirus a Barcelona ha obligat a l’administració a activar protocols d’actuació per prevenir els contagis del virus covid-19.

Centres mèdics

  • Quan un pacient arriba a un centre de salut i és sospitós de ser infectat pel coronavirus se l’ha de separar de la resta de pacients de la sala d’espera, col·locar-li una mascareta quirúrgica i dur-lo a una sala d’aïllament. S’ha d’evitar que el pacient tingui contacte amb objectes (manetes, portes, mobiliari en general) i persones. Avisar a l’Agència de Salut Pública i enviar una ambulància del SEM―que ha doblat l’assistència telefònica per resoldre dubtes― en cas que sigui necessari l’ingrés a un hospital.
  • El metge ha de fer la història del viatge del pacient als països afectats o bé la relació estreta amb persones infectades.
  • El personal sanitari s’ha d’equipar amb mascareta, guants, bata i ulleres.

Aeroport de Barcelona

  • Els passatgers que arriben a l’aeroport de Barcelona poden veure a les pantalles d’arribada un missatge ―en diversos idiomes― per a les persones que arriben de les zones de risc. Se’ls recomana que estiguin alerta els 14 dies posteriors a l’arribada per si es té algun símptoma de problemes respiratoris aguts. En cas que sigui així, la persona s’haurà de quedar a casa i trucar al 112 per informar-ne.

 Port de Barcelona

A les terminals de passatgers del Port de Barcelona s’han penjat cartells informatius, com els que apareixen a les pantalles de l’aeroport, on s’informa als usuaris sobre el coronavirus.

Centres escolars

Algunes escoles han demanat informació sobre el coronavirus al Departament d’Educació de la Generalitat que ha enviat un document amb la informació bàsica. Per exemple, les escoles hauran de trucar al 061 si una persona presenta una infecció respiràtoria i hagi viatjat als països de risc o hagi estat en contacte amb una persona infectada.

Es descarta el contagi en el transport públic

Els experts, com Benito Almirante, cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron, ha explicat que no hi ha perill de contagi en el transport públic. No obstant això, el cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital Vall d’Hebron, Benito Almirante, afirma que transmetre el coronavirus “requereix un contacte proper i continuat en el temps” i, per tant, és “pràcticament impossible” contagiar-se al tren o a l’autobús.