ENCARNA MUÑIZ, veïna de la Colònia Castells "Quina compensció pot hi haver de quedar-se al carrer? M'han donat una petita compensació però aquesta compensació ja està gastada. M'han donat 5.000 euros, i amb 5.000 euros on vas?"

La dona viu al recinte de la Colònia Castells des de l’any 2004. Quan s’hi va traslladar, la zona ja estava afectada per un pla urbanístic i és per això que tot i tenir dret a una compensació econòmica, no té dret a reallotjament. Ara, ja ha vençut el termini que tenia per abandonar casa seva i espera que el desallotjament es produeixi en els propers dies. La veïna diu que ha rebut 5.000 euros de compensació, però considera que no és suficient per buscar un nou pis.