La seva condició és clara. Si no s'amplia l'escola, no hi caben més alumnes. Ni tan sols, asseguren pares i docents, els 25 de P3 que el Consorci d'Eduació de Barcelona els ha anunciat que vol afegir de cara al curs vinent. L'objectiu final és que el centre acabi tenint dues línies completes, és a dir, dos grups per cada curs. Segons l'AMPA i l'equip docent això és, ara per ara, inviable. JULIA BUENO, membre de l'AMPA de l'Escola la Mar Bella "No cabemos actualmente, nos meten otros 25 alumnos más sin ampliar instalaciones ni infraestructuras. Vamos a estar realmente hacinados en el colegio y la calidad educativa va a bajar." El Consorci d'Educació de Barcelona justifica l'increment d'alumnes de cara el curs vinent amb la necessitat d'ampliar les places escolars a la zona. Consideren que afegir una classe de P3 és viable amb les instal·lacions actuals. El Consorci assegura que són conscients que per ampliar encara més el nombre d'alumnes fins a assolir la segona línia completa caldrà construir noves aules. Per això, necessiten la cessió, per part de l'Ajuntament, d'un solar adjacent a l'escola, on ara hi ha l'església de Sant Bernat Calbó. El problema, i això també ho assenyalen des de l'escola, és que aquest terreny encara no és propietat de l'Ajuntament. El consistori té la intenció d'adquirir-lo però la propietat, l'arquebisbat de Barcelona, encara no els ha donat el sí. A més, hi ha obert un procés participatiu per decidir quin ús s'hi donarà si el consistori l'acaba comprant.

Segons responsables del centre, el Consorci els va comunicar fa pocs dies la decisió d’ampliar el nombre d’alumnes de l’escola i afegir un segon grup de P3, de 25 alumnes, el curs vinent. Una ampliació que des de l’escola consideren impossible amb tan poc temps, ja que caldria construir més aules i “no hi ha terreny on edificar, ni pressupost, ni un calendari establert”. Les famílies i docents volen deixar clar que no estan en contra de l’increment del nombre d’alumnes, sinó de la manera “a corre-cuita” en què s’està plantejant.

L’objectiu del Consorci és que l’escola acabi tenint dues línies completes, dos grups per curs. Això ha de ser possible gràcies a la cessió per part de l’Ajuntament al Consorci d’Educació de Barcelona d’un solar annex a l’escola, on ara hi ha l’església de Sant Bernat Calbó. És aquí on es pretén construir més aules.

El problema, i això també ho assenyalen des de l’escola, és que aquest solar encara no és propietat de l’Ajuntament. El consistori té la intenció d’adquirir-lo però la propietat, l’arquebisbat de Barcelona, encara no els ha donat el sí. A més, hi ha obert un procés participatiu per decidir quin ús s’hi donarà si el consistori l’acaba comprant.

El Consorci assegura que tenen la necessitat de créixer en places escolars a la zona i per això aposten per una ampliació de l’escola, que, diuen, serà progressiva. Depenen, primer, de la cessió per part de l’Ajuntament del solar situat al costat del centre, sense el qual no es poden iniciar les obres per ampliar l’escola. Uns treballs que es farien de manera progressiva per anar afegint grups de mica en mica fins a assolir les dues línies completes.