Entre els manifestants hi ha destacat la presència de col·lectius com els de mestres, infermeres i treballadors dels mitjans públics, que reclamaven el pagament de les pagues extres. Els manifestants han lliurat als polítics el Manifest de la  Plataforma Sindical dels Treballadors Públics de Catalunya, que  demana que la nova legislatura serveixi per a un “impuls decidit” a  favor dels drets dels ciutadans i en defensa dels drets dels  treballadors. El text expressa la preocupació dels treballadors del sector  públic, que temen que es mantinguin les “nefastes polítiques” que s’han portat a terme els últims anys a Catalunya.