Es van signar un total de 126 contractes (ja que algunes dones en van obtenir més d’un), una xifra que suposa un increment del 50% respecte a 2011. L’any 2012, l’Ajuntament va incrementar en un 67% el pressupost destinat a l’ABITS. D’aquesta manera, es va poder fer arribar el Servei de Mediació i Atenció al Carrer que ofereix l’ABITS a totes les zones de Barcelona on s’exerceix la prostitució.

De les 396 dones ateses per l’ABITS el 2012, el 90% disposava de targeta sanitària. Es tracta del percentatge més alt des que es va posar en marxa l’agència, el 2006.