En total es destinaran 352.224,58 € a programes socials per atendre les dones, els infants i els joves. També hi haurà programes destinats a la mediació comunitària i veïnal, activitats extraescolars, promoció de la participació ciutadana, senyalització dels itineraris en espais cívics i d’ús esportiu. Tots estan promoguts per la Fundació Privada Desenvolupament Comunitari. Part del pressupost, el 60%, es distribuirà durant el 2013, i el 40% serà el 2014. Des de l’any 2010, tant el Bon Pastor,com Baró de Viver van rebre una inversió de 17,25 milions d’euros provinents del Pla de barris que proporciona la Generalitat i l’Ajuntament.

Homenatge al pintor andreuenc Josep Verdaguer

Els actes es faran amb motiu del cinquè aniversari de la seva mort i del 90è aniversari del seu naixement. Es farà una exposició a l’Espai Josep Bota des de finals de maig fins a principis de juny. Es faran conferències, taules rodones i també activitats divulgatives a diverses escoles sobre l’obra del pintor Josep Verdaguer i Coma.