Comença a prendre forma la futura superilla de la Sagrada Família – Camp d’en Grassot, un projecte que té com a horitzó el 2030 i que afecta sis barris de quatre districtes: l’Eixample, Gràcia, Horta-Guinardó i Sant Martí. L’Ajuntament de Barcelona ha presentat una primera proposta als veïns que han treballat conjuntament en una sessió de treball. La proposta, de moment, no té calendari ni pressupost però sí que avança ja algunes de les modificacions urbanístiques que podria implicar aquesta gran transformació a la zona.

El regidor del districte de Gràcia, Eloi Badia, apunta que ara es tracta de dibuixar “alguns traços gruixuts” i que alguns elements ja “es van posant negre sobre blanc”.

La Sagrada Família, l’epicentre de la superilla

L‘entorn de la Sagrada Família serà l’epicentre d’aquesta superilla. Acollirà dues de les cinc places de 2.000 metres quadrats que s’hi crearan i es pacificarà el carrer de la Marina des del temple expiatori fins a la travessera de Gràcia.

Els eixos verds escolars, clau

La proposta preveu també que els centres educatius quedin connectats a través dels eixos verds, que seran de plataforma única. Un dels carrers que el grup impulsor ha triat per aquesta solució urbanística és el de Sicília. Segons explica Gabriel Mercadal, de l’Associació de Veïns Sagrada Família, s’ha fet una atenció especial als indrets on es concentren més equipaments escolars“.

Altres vies que veuran restringida la circulació en aquesta zona seran els carrers de Cartagena, Sant Antoni Maria Claret i Enamorats. Es guanyaran uns 100.000 metres quadrats per al vianant i augmentaran els espais verds, en un 12 % als nous eixos verds i en un 20 % a les places.

Marc Hurtado, de la Revolta Escolar, celebra les actuacions de la superilla però especifica que els carrers de Roger de Flor i de de Sardenya són els grans oblidats i que hi seguirà havent “autopistes urbanes horitzontals”. Afegeix que “millorarem el trajecte fins a l’escola però empitjorarem les entrades i sortides de determinats centres”. Per això, creu que encara cal millorar aquesta proposta i que hi ha actuacions que es podrien fer prèviament.

Canvis en la mobilitat de la futura superilla

La proposta preveu reurbanitzacions, canvis de sentit en alguns trams i també actuacions de mobilitat. Quedarien alterats els recorreguts dels autobusos V21, l’H8 o el D50, que travessen la zona. També es modificarà una part del recorregut del bus turístic perquè no passi pel carrer de Sicília.