La proposta de la síndica neix arran del cas d’una família a qui Cementiris de Barcelona va buidar un nínxol per l’impagament de la taxa anual, tot i no haver rebut la notificació pertinent. En conseqüència, les despulles sepultades van ser dipositades a l’ossari comú, d’on no es poden recuperar. És per això que en la nova proposta s’inclourà l’ús del Padró municipal per tal dur a terme les notificacions pertinents i que puguin tenir efecte.

A més, es preveu que els usuaris dels serveis funeraris disposin d’un termini de 30 dies des de la recepció de la notificació de caducitat d’un dret funerari per poder al·legar. Passat aquest temps, en cas que no s’hagin realitzat al·legacions, es disposarà de 15 dies per posar-se al corrent del pagament. Si passat aquest període no s’ha satisfet el dipòsit de l’import pertinent, el dret funerari caducarà.

En el text de la nova ordenança es preveu també que, en aquells casos en què la caducitat del dret funerari sigui per estat ruïnós de la sepultura, es demani als beneficiaris realitzar les obres de construcció o recuperació en un termini màxim de sis mesos. Durant aquest temps, se suspendrà la tramitació de l’expedient de caducitat i només es resoldrà el procediment després d’un informe tècnic.

En el mateix sentit, la síndica va fer una segona proposta, que encara no ha estat acceptada, en què se sol·licita l’establiment d’un sistema que permeti la creació d’un espai intermedi entre el nínxol i l’ossari comú. D’aquesta manera, en cas de desnonament d’una sepultura, les despulles podrien ser localitzades fàcilment durant un temps determinat, abans no siguin traslladades a l’ossari comú.