Topless en una piscina municipal

El síndic de greuges, Rafael Ribó, assegura que prohibir fer topless a les piscines municipals és discriminatori vers les dones. Creu que el fet d’imposar unes normes de vestimenta específiques per a les dones incompleix la igualtat de gènere. Destaca que les normes només se centren a regular la indumentària femenina, la majoria restrictives. En canvi, el síndic de greuges recorda que no hi ha cap piscina que limiti l’ús del banyador tipus eslip o tanga per als homes.

El síndic respon així a una queixa de la plataforma Mugrons Lliures contra l’Ajuntament de l’Ametlla del Vallès. El consistori va consultar a les dones empadronades del municipi si s’havia de permetre aquesta pràctica als centres públics.

La regulació del topless és competència municipal

El síndic assegura que no hi ha una regulació específica sobre la qüestió en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya. La legislació catalana no prohibeix el topless, ni tan sols el menciona. Això sí, existeix un decret mitjançant el qual les administracions locals tenen les competències de regulació de les piscines municipals, per exemple, en l’establiment de certes restriccions d’ús o en vigilància i control.

En la resolució, el síndic recomana, textualment, “a tots els municipis que disposen de piscines de caràcter municipal que en revisin la normativa d’ús amb perspectiva de gènere, i respectant la llibertat d’expressió de les persones usuàries, amb les úniques limitacions que, previstes per la llei, tinguin per objecte la salvaguarda de l’ordre, la seguretat, la moral i la salut pública de manera justificada i proporcionada”.

A Barcelona tampoc no hi ha cap normativa municipal que prohibeixi aquesta pràctica a les piscines municipals. La direcció de cada centre estableix les seves normes internes i és qui en marca la regulació. Ara cap centre de la ciutat no prohibeix a les dones fer topless, tot i que en alguns casos es regula en funció de l’espai i de l’ús de les instal·lacions.