Fa dos anys que el programa POIBA (Prevenció de l’obesitat infantil a Barcelona) es va posar en marxa amb nens de 3r i 4t de primària. Entre els que van seguir, que tenien mals hàbits físics i alimentaris, s’ha aconseguit evitar que el 36,7% “progressés cap a la condició d’obsesos”, i es va reduir en un 7,3 per cent la incidència de l’obesitat en el grup en el qual s’ha intervingut (1.400 infants de 10 anys) respecte al que ha servit per comparar resultats (1.800). El programa inclou nou sessions a les aules, un taller participatiu amb les famílies i també activitats a les classes d’educació física i en espais extraescolars. Es promou que els nens i nenes practiquin esport com a mínim una hora al dia, que tinguin una alimentació equilibrada, que dormin entre nou i 10 hores al dia i que evitin la sobreexposició a les pantalles (ordinadors, televisió, tauletes, etc.) amb un màxim de dues hores diàries. Segons els promotors, el 70% dels infants han seguit de forma correcta aquestes recomanacions.

Canvis en el comportament dels infants

Els promotors han detectat canvis favorables en el comportaments dels infants sobre la freqüència de consum d’aigua, carn, fruites i verdures. Fins i tot hi ha un canvi de costums en aquells infants que sovint sopaven davant de la televisió i ara fan l’àpat sense estar pendents d’aquest aparell. També s’ha detectat un augment de dies en què els nens incorporen l’activitat física al temps lliure.