El Sindicat de Llogateres i el Col·lectiu Ronda han presentat aquest dimecres la primera demanda contra el fons d’inversió Azora per clàusules abusives en contractes de lloguer a Catalunya. El litigi es basa en un sol cas, però els impulsors del procés judicial denuncien que les mateixes condicions estan incloses “de manera sistemàtica” en centenars de contractes signats tant a Catalunya com a la resta de l’estat. Creuen que el cas pot marcar un precedent i “beneficiar milers de famílies.”

Segons el Sindicat de Llogateres i el Col·lectiu Ronda, aquest fons és el tercer amb més habitatges de tot l’estat, amb una cartera d’immobles que arriba als 13.000 pisos de lloguer, gestionats entre diverses filials. A Catalunya els afectats estan organitzats en nou assemblees de veïns que denuncien males pràctiques i pujades dels lloguers de fins al 80 %.

De fet, els veïns dels edificis situats a la plaça d’Alfonso Comín i al Clot ja han organitzat diferents protestes en contra de les pràctiques abusives de la immobiliària. L’Ajuntament també va sancionar el fons Azora, en aquest cas per deixar buits 20 pisos de protecció oficial més enllà del que permet la llei.

Arguments de la denúncia

Els denunciants han trobat als contractes 10 clàusules que qualifiquen d’“abusives, fraudulentes, contràries a la Llei d’arrendaments urbans” i que, a més, violen els drets dels llogaters. Segons l’advocada del Col·lectiu Ronda Montse Serrano, són clàusules que es troben dins d’un contracte d’adhesió i això vol dir que els llogaters no han tingut cap capacitat per negociar-les a l’hora de signar.

Aquestes són les clàusules que, segons el Col·lectiu Ronda, són fraudulentes:

  1. Bonificacions: s’imposen pujades de lloguer que superen l’IPC. Segons els denunciants, passats els tres primers anys aquests increments poden arribar a ser del 20 %.
  2. Assegurança d’impagament: s’obliguen els llogaters a contractar-la, una imposició que consideren que és “totalment il·legal”.
  3. Falsa declaració de negociació de les clàusules: malgrat que en el contracte es fa constar que totes les clàusules han estat negociades entre les dues parts, el Sindicat de Llogateres i el Col·lectiu Ronda asseguren que els arrendadors no van tenir opció ni de negociar-les ni de mostrar el contracte a cap advocat o expert. “Les llogateres no van poder accedir al contracte de lloguer fins al mateix dia de la signatura i a les oficines de l’empresa”, afirmen.
  4. Possibilitat de retenir el 100 % de la fiança, si no es compleix alguna de les condicions, “per molt ínfima que sigui”.
  5. Penalització de demora en l’entrega de claus: s’imposa el pagament d’un 300 % del preu del lloguer diari per cada dia de retard a l’hora de deixar el pis.
  6. Autorització per incloure els llogaters al registre de morosos: a més de ser abusiva, els denunciants consideren que aquesta clàusula sobrepassa les competències jurídiques de l’empresa pel que fa al tractament de dades personals.
  7. Renúncia a drets en cas d’interrupció de subministraments: l’empresa queda exempta de responsabilitat en cas que s’interrompin els subministraments, un fet que els denunciants afirmen que incompleix l’obligació de garantir l’habitabilitat de l’habitatge mentre s’obliga el llogater a seguir pagant.
  8. Dret de la propietat a fer visites periòdiques a l’habitatge per comprovar-ne l’estat.
  9. No devolució de les despeses, ni tan sols quan l’empresa incompleix el contracte, de manera que el llogater no té dret a ser compensat.
  10. Obligació del llogater a assumir les despeses judicials en cas de qualsevol incompliment de contracte. En aquest cas, els denunciants remarquen que qui ha de decidir en qui recauen les costes és la justícia.

La demanda s’ha presentat per la via civil. Ara, el jutge s’encarregarà de determinar si les clàusules són il·legals i, per tant, invaliden el contracte, un procés judicial que preveuen que podria allargar-se fins a un any.