Jaume Alcaide, vicepresident de l'Associació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya "La gent s'aïlla molt, es tanca molt, tanca les ventilacions que fan ventilar les estances, i hi ha una combustió interior que no rep una ventilació adequada. El monòxid de carboni, el que fa és obstaculitzar el transport de l'oxigen a la sang a través de l'hemoglobina. Si es crea una situació en la qual manca l'oxigen, els productes de la combustió, que normalment no desprenen monòxid de carboni sinó que desprenen CO2, si no reben l'oxigen adequat es va transformant i es crea el monòxid de carboni, que és molt nociu, amb molt poques parts per milió pot ser molt nociu, pot intoxicar i, a més a més, no avisa, perquè no té olor, no provoca irritació als ulls, no provoca tos, és inodor i la gent no se n'adona i va molt ràpid. Estar tres o quatre minuts a més de 200 parts per milió de monòxid pot provocar la mort. Sobretot, si és amb calderes, no tapant les ventilacions que hi ha per provocar una entrada d'oxigen i que tot cremi correctament. Si parlem d'estufes catalítiques en locals tancats, obrir una mica les finestres i crear un petit corrent d'aire i una petita entrada d'oxigen, perquès és un cercle viciós. La gent té fred, es tanca i això fa que no hi hagi ventilació. Hi ha uns detectors que es poden posar a les cases, jo ho recomanaria sobretot a les persones que tinguin caldera sense ventilador o escalfadors. Aquests detectors pugen entre uns 50 o 150 euros, poden anar qualsevol instal·lador que els els munti, i són uns detectors que quan detecten cert grau de parts per milió en la concentració del CO emeten uns senyals acústics i visuals i aleshores l'usuari sap que alguna cosa està passant i el primer que fa és ventilar. Això també serà obligatori quan surti aquesta llei."

Jaume Alcaide ha explicat que cada any hi ha 125 morts a l’estat per intoxicació a causa del monòxid de carboni (CO) que emeten les estufes i calderes quan no els arriba prou oxigen. En condicions normals, aquests aparells emeten diòxid de carboni (CO2), però passen a emetre CO amb la manca d’oxigen.

Alcaide ha recordat que la intoxicació per monòxid de carboni “no avisa”, perquè no provoca ni irritació ni tos i que és “molt ràpida”, perquè l’exposició a 200 partícules per milió a l’aire durant “tres o quatre minuts” pot causar la mort.

El vicepresident de l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya ha explicat que la llei obliga a revisar les calderes cada dos anys i ha explicat que el Parlament aprovarà una llei d’aquí a un any que reduirà aquest termini en el cas de les calderes sense ventilador i obligarà a instal·lar detectors de gasos segons el tipus d’instal·lació que es tingui a casa.