El trasllat de la Model s'ajorna sense data. Els equipaments previstos amb la marxa de la presó han quedat a l'aire un cop més. Passaran anys abans que les instal·lacions de la Model abandonin el centre de la ciutat. La reconversió de l'edifici de la presó, que preveia la conservació del panòptic i cinc ales i la construcció d'un plaça, no té data. Qualsevol expectativa d'ús de l'edifici haurà de buscar altres solucions. Així ho ha fet saber la conselleria de Justícia a entitats i veïns. JORDI BLANC, president de l'Associació de Pares amb fills amb Autisme "Ho hi ha ni pressupost ni perspectiva de fer una presó Model a curt termini. I ens van dir que amb les nostres reivindicacions de centre d'autistes a la Model, ens busquéssim alternatives." El centre per a autistes havia d'ampliar les 100 places de residència de què disposen les més de 3.400 persones diagnosticades amb la malaltia a Catalunya. Altres equipaments previstos en el projecte de 2009 eren una escola, un poliesportiu i un casal de joves, i en depenia també un centre de dia i residència per a gent gran. Segons la informació que tenen els veïns, les opcions que preveu el govern fan que la disponibilitat de l'immoble vagi per llarg. LLUÍS RABELL, president de l'AV Esquerra de l'Eixample "Fer certes obres d'adequació a la presó Model per seguir fent ús d'aquest equipament indefinidament o bé endegar un procés lent i complicat [...] de trasllat progressiu dels interns." Els veïns del barri no accepten cap d'aquests horitzons i reclama una solució per a la Model. Diuen que la massificació dels interns i les condicions en què han de viure fan inajornable una solució. Fonts de la conselleria asseguren que el deute contret per la administració penitenciària amb altres presons fa inviable una nova aportació econòmica. Afirmen que tots els projectes del govern que impliquen inversions importants estan en la mateixa situació.