Un estudi en què ha participat l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona conclou que la posició boca avall en pacients amb covid-19 greu no intubats en millora el pronòstic. El treball ha estat coordinat per l’Hospital Universitari de Tours, a França, i s’ha publicat a la revista ‘The Lancet Respiratory Medicine’.

El doctor Oriol Roca és un dels investigadors de l’Hospital Vall d’Hebron que han participat en el treball internacional. Assenyala que “aquesta és la primera gran recerca que analitza els beneficis d’un canvi de posició en pacients desperts i que no necessiten respirador”. Afegeix que es tracta, per tant, de persones “que respiren espontàniament per si mateixes, com a part del tractament en pacients amb covid-19”.

Assaig clínic amb 1.126 pacients

En l’assaig clínic hi han participat 1.126 pacients ingressats entre l’abril del 2020 i el gener del 2021. El 17 % dels que van estar en decúbit pron, boca avall, durant almenys vuit hores diàries van acabar en intubació o mort, mentre que al grup que no va estar en aquesta posició això va succeir en un 48 % dels casos.

A més, al grup control el 46 % dels pacients van necessitar intubació o van tenir un pronòstic fatal fins a 28 dies després de la inclusió a l’estudi. En canvi, aquest percentatge es va reduir fins al 40 % entre els pacients del grup experimental que van passar un temps en decúbit pron.

A partir d’aquests resultats, els autors de l’estudi proposen “realitzar un canvi en la clínica actual per tal d’incorporar aquest tractament com a part de la rutina mèdica per als pacients amb covid-19 amb insuficiència respiratòria aguda que necessitin oxigenoteràpia d’alt flux”.