Justícia

(ACN) El Departament de Justícia està dotant els funcionaris dels jutjats d’eines informàtiques que facin possible el teletreball i no s’hagin de desplaçar als seus llocs de treball contra els possibles rebrots de coronavirus. Uns 850 funcionaris de l’administració de justícia passaran de tenir un ordinador de sobretaula a un equip portàtil que els permetrà treballar de forma presencial o remota i, a més, 3.000 funcionaris podran teletreballar des de casa amb els seus ordinadors privats a partir de setembre. La inversió del Departament és de 370.000 euros, dels quals 170.000 corresponen als portàtils i 200.000, a l’habilitació dels aparells domèstics. L’objectiu és que, a l’octubre, teletreballi el 64 % del personal.

Ja s’han lliurat la meitat dels portàtils

Els 850 nous aparells seran per a gestors i tramitadors de les jurisdiccions mercantil, social, de família i contenciosa administrativa. El Departament ja ha lliurat 416 portàtils i la resta es lliuraran al setembre. Segons Justícia, la jurisdicció penal ha quedat fora del projecte d’habilitació d’ordinadors personals perquè els seus expedients són en paper.
No és la primera vegada que s’adopta una mesura semblant. El Departament de Justícia ja destina, des de fa anys, 1.800 portàtils a jutges i magistrats, fiscals, lletrats i metges forenses de Catalunya. Això els ha permès seguir treballant durant la pandèmia. Recordem que la presencialitat als jutjats després del confinament es va començar a recuperar a partir del 12 de maig.