nou vehicle bomers pel recinte portuari

El Port de Barcelona ha posat a disposició dels Bombers de Barcelona un nou vehicle per atendre emergències dins del recinte portuari. Es tracta d’un camió pesant de quatre eixos que disposa de tres elements mecànics per al moviment de càrregues: una grua amb capacitat de càrrega suficient per poder elevar un mínim de 1.000 kg a 20 metres de distància, un sistema multielevador de caixes i contenidors dissenyat per poder carregar i descarregar contenidors de fins a 8.500 kg i un cabestrant de gran tonatge de 20 tones.

Avenç per a emergències dins el port

Aquest vehicle, segons l’entitat portuària, incorpora millores significatives pel que fa a aplicacions tecnològiques i prestacions respecte a vehicles anteriors. Això, unit a la seva versatilitat, suposa una evolució important en la intervenció en emergències dins l’entorn portuari, com podrien ser el rescat i salvament amb vehicles pesants involucrats i el suport en extinció d’incendis en instal·lacions, activitats, equipaments i vehicles elèctrics.

Port de Barcelona

Conveni Ajuntament de Barcelona i Port

L’adquisició d’aquest vehicle s’ha fet en el marc del conveni subscrit entre l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona per a l’exercici de les respectives competències en matèria de protecció civil, prevenció i extinció d’incendis i salvament.

Aquest conveni, renovat l’abril passat, preveu una inversió de 2,4 milions d’euros durant quatre anys. És de caràcter majoritàriament preventiu ja que la gran majoria d’actuacions de Bombers de Barcelona dins de la zona de servei del Port, unes 600 anuals, es fan per garantir la seguretat en les activitats de manipulació de mercaderies especialment perilloses, revisar els mitjans contra incendis que són responsabilitat del Port i realitzar 25 simulacres anuals tant a les empreses com el simulacre general.