Durant els dies de Nadal es comparteixen molts moments en família.  L’àpat sovint va seguit d’una llarga sobretaula. Els temes de conversa són evidentment molt diversos, però enguany la situació política segur que s’ha colat a la sobretaula de molts barcelonins. Si bé és un tòpic allò que sempre hi ha baralles familiars per festes, ara hi ha un argument més. Ara bé, les persones a qui hem preguntat ens han dit que en el seu cas no hi ha hagut crispació ni moments tensos. Consideren que un afer polític no ha de condicionar la relació familiar i que cadascú pot opinar com vulgui.