Des de l'oficina d'atenció al públic de l'Institut de Persones amb Discapacitat es tramiten les ajudes de l'àmbit del transport i es gestionen recursos i serveis dirigits a aquest col·lectiu. És la vessant més tècnica de l'organisme, que disposa d'un òrgan polític, el consell rector, que ara s'ha d'escollir en unes eleccions. Aquí també és el punt on els votants s'han d'inscriure per formar part del cens electoral. Per fer-ho, han de portar el DNI i acreditar la seva discapacitat. Tenen temps d'inscriure's fins al 2 de juliol, dia de les eleccions. També es pot votar de manera anticipada per internet o per correu postal fins al 23 de juny. Les eleccions del Consell Rector de l'Institut, en què s'han d'escollir 10 representants de les persones amb discapacitat, estan marcades per la polèmica. Dues de les entitats amb més pes en l'àmbit de la discapacitat física han renunciat a presentar-s'hi com a candidates. Estan en contra que persones i entitats optin per igual a una mateixa plaça perquè, asseguren, pot excloure associacions amb llarga trajectòria en l'àmbit de la discapacitat. A més, critiquen el poc poder de decisió del consell sobre la resta d'àrees del govern municipal. ANTONIO GUILLÉN, president d'ECOM "No hi ha cap vincle jurídic entre l'Institut i la resta de l'estructura municipal per fer que el digui l'institu ho hagi de complir un regidor de qualsevol àrea". Des de l'Ajuntament, en canvi, ho neguen. LAIA ORTIZ, tinenta d'alcalde de Drets Socials "I si nosaltres volem que el Consell Rector emeti dictàmens sobre què fan altres, és evident. Nosaltres, Urbanisme ens demana opinió a l'IMD sobre moltes de les actuacions que fem. Per tant és molt incomprensible que entitats que en teoria treballen perquè hi hagi participació i implicació de les persones amb diversitat funcional vulguin renunciar a un espai que és de govern i de codecisió". Des d'ECOM, a més, critiquen la manca de voluntat de l'executiu per acordar altres formes de participació que incloguin totes les entitats que treballen per la discapacitat a la ciutat.

Les eleccions del Consell Rector de l’Institut, en què s’han d’escollir 10 representants de les persones amb discapacitat, estan marcades per la polèmica. Dues de les entitats amb més pes en l’àmbit de la discapacitat física, ECOM i COCEMFE, han renunciat a presentar-s’hi com a candidates. Estan en contra que persones i entitats optin per igual a una mateixa plaça perquè, asseguren, pot excloure associacions amb llarga trajectòria en l’àmbit de la discapacitat. A més, critiquen el poc poder de decisió del consell sobre la resta d’àrees del govern municipal.

Pel president d’ECOM, Antonio Guillén, “no hi ha cap vincle jurídic entre l’Institut i la resta de l’estructura municipal per fer que el que s’acordi ho apliqui un regidor de qualsevol àrea”. Per contra, des de l’Ajuntament asseguren el contrari. La tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, afirma que el Consell Rector pot emetre dictàmens sobre altres àrees i lamenta que “entitats que en teoria treballen perquè hi hagi participació i implicació de les persones amb discapacitat vulguin renunciar a un espai que és de govern i de codecisió”. Des d’ECOM, a més, critiquen la manca de voluntat de l’executiu per acordar altres formes de participació que incloguin totes les entitats que treballen per la discapacitat a la ciutat.

Eleccions del Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

El Consell Rector l’integren 20 persones: 10 són representants de l’Ajuntament i les altres 10, les que s’escullen ara, són les representants de les persones amb discapacitat. S’agrupen en cinc sectors (discapacitat intel·lectual, física, auditiva, visual i per trastorn mental). Per votar, cal estar empadronat a Barcelona, ser major d’edat i tenir almenys una discapacitat reconeguda. Abans, però, cal inscriure’s al cens electoral de l’Institut fins al 2 de juliol, dia de les eleccions. També es pot votar de manera anticipada per internet o per correu postal fins al 23 de juny.