En total hi ha més de 50 plaques de sis carrers del districte tapades. Els carrers triats són: Francesc Giner, Gran de Gràcia, Goya, Mozart, travessera de Gràcia i plaça de la Vila. Aquests espais sense placa tindran cartells explicatius de l’acció. També hi haurà voluntaris de la Fundació Pasqual Maragall que explicaran l’acció i informaran sobre els estudis que realitza aquesta fundació per investigar i diagnosticar la malaltia de forma prematura.

En la presentació del projecte, Jordi Camí, director de la Fundació Pasqual Maragall, s’ha mostrat esperançant perquè la investigació en prevenció obtingui bons resultats, i ha afirmat que treballen amb l’objectiu d’evitar que tantes persones acabin malaltes. Cal tenir en compte que a l’estat espanyol ja són més de 800.000 les persones malaltes de l’Alzheimer. I es calcula que, si no es troba un tractament efectiu, el 2050 tindrà dimensions d’epidèmia.