Els grups han criticat l’endarreriment en la concreció del programa, han lamentat que encara no tingui una concreció pressupostària i han advertit al conseller que d’aquesta compareixença ja esperaven sortir-ne amb resultats concrets.

El pla, que inclou ara nens i gent gran, no només dones, substitueix el que va impulsar el govern anterior, i tindrà unitats de suport a les víctimes.


Segons el conseller d’Interior, Felip Puig, vol centrar-se més en la prevenció que en la reacció, potenciar un model de proximitat, que faci un seguiment més efectiu de les víctimes, des de l’entorn més immediat fins a l’entorn social i cultural.