La casa Batlló és una de les visites obligades del turista que visita la ciutat. A partir d'ara, però, l'Ajuntament vol aconseguir que l'interès turístic es diversifiqui. Per exemple, cases modernistes com aquesta del barri del Putxet deixaria de passar desaparcebuda. Això sí, no únicament elements arquitectònics sinó també serveis d'oci, restauració o culturals. JORDI WILLIAM CARNES, primer tinent d'alcalde "Donar-los a conèixer, posar-los en guies, és a dir que la gent els conegui. Els recorreguts que ja tenim del bus turístic, també incidir-hi, que els propis hotels els donin a conèixer" D'aquesta manera, també s'espera potenciar diferents eixos comercials de la ciutat. Els districtes de Sarrià Sant-Gervasi, les Corts i Horta-Guinardó seran els primers a implementar aquesta iniciativa. Primer però, han de decidir quins són els elemenets d'interès i parlar-ne amb els veïns i entitats. GEMMA ARAU, gerent del districte de les Corts "Per conjugar aquell element que sempre hi ha... allò de turisme sí, visitants sí, però que no entrin en contradicció..." Per ara, el projecte és una prova pilot i s'espera que per a finals d'any s'hagi aplicat a tots els districtes.