(ACN) El Departament d’Educació impulsarà aquest any un pla pilot per impartir religió islàmica als centres educatius públics de Catalunya. La resolució s’ha publicat aquest dimecres al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i preveu que l’experiència s’apliqui aquest curs al Consorci d’Educació de Barcelona i als serveis territorials d’Educació al Baix Llobregat, Girona i Tarragona.

Cada àrea educativa disposarà d’una persona docent per atendre centres de primària i de secundària, en funció de les peticions d’assistència a la matèria de Religió islàmica que hagin formalitzat els pares, mares o tutors legals dels alumnes en la matrícula del curs escolar 2020-2021.

La impartició de religió islàmica funcionarà d’igual manera que la de religió catòlica, que s’exerceix a mode d’assignatura optativa per a aquells alumnes que la demanen. El pla pilot preveu que la matèria Religió islàmica s’imparteixi preferentment en el primer curs de l’educació primària i a primer de l’ESO. Segons especifica el DOGC, un cop atesa aquesta preferència, si el professorat que imparteix la matèria té horari disponible, es podrà impartir en altres cursos.

Pel que fa al professorat, correspondrà a la Comissió Islàmica d’Espanya designar els perfils que consideri oportuns. Educació afegeix que és el mateix criteri que s’aplica per al professorat de la religió catòlica, en la designació dels quals intervé la Conferència Episcopal Espanyola.