Teulada amiant Urgell

La Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya s’ha reunit per segona ocasió des que es va crear, a finals de l’any 2019, amb l’objectiu de fer desaparèixer els prop de quatre milions de tones de fibrociment contaminades i 30.000 tones de materials amb presència d’amiant que encara hi ha al territori. La comissió ha establert les primeres mesures més urgents per actuar durant el període 2020-2021 i ha aprovat l’estructura del Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant, que té com a principal horitzó eliminar l’amiant que hi ha a Catalunya el 2032, tal com exigeix la Unió Europea.

Les línies de treball

El Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant de Catalunya consta de nou línies d’actuació centrades en qüestions com l’elaboració d’un cens d’espais i edificis que contenen amiant, el treball d’aspectes relacionats amb la salut dels ciutadans, l’estudi de les iniciatives legislatives que s’han d’impulsar i el tractament dels residus d’amiant. A més, la comissió vol incorporar algunes d’aquestes mesures al Pla per a la reactivació econòmica i protecció social de la Generalitat.

Actuacions fins al 2021

La Comissió per a l’Erradicació de l’Amiant a Catalunya també ha fixat quatre accions prioritàries en el curt termini, fins al 2021. La intenció és fer un pla de formació per al personal de les administracions públiques per tal que puguin ser capaços d’indentificar visualment la presència d’amiant i donar suport als ajuntaments perquè es puguin dur a terme aquests reconeixements. També hi ha com a prioritat eliminar l’amiant dels centres educatius de la Generalitat i fer un web pensat per als ciutadans que aglutini tota la informació relacionada amb l’amiant i com s’ha de fer el procés de desamiantatge.