Posar fi a situacions com aquesta, en què l'arbrat tapa bona part del punt de llum, serà una prioritat del nou pla d'il·luminació. També ho seran aquells carrers que pateixin avaries repetitivies o que tinguin unes instal·lacions de fa més de 20 anys. En aquests casos el canvi en la il·luminació començarà a la tardor. En total, però fins a 2015 s'actuarà en 100 trams de carrers. Uns canvis que es basaran sobretot en el criteri d'eficiència energètica. ANTONI VIVES, tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà "Tant és així que preveiem un estalvi en aquesta operació d'un terç de la despesa de l'energia associada a la il·luminació de Barcelona un cop tinguem el pla absolutament desplegat." Una bona manera de concretar aquest estalvi és fent servir la tecnologia "smart light", que incorpora detectors de presència que regulen automàticament la intensitat de la llum en funció de si passen més o menys vianants. A més, el pla preveu utilitzar llum blanca i tecnologia LED, per tal que la llum estigui més ben repartida i els ciutadans tinguin una millor sensació d'il·luminació. Alguns dels carrers d'aquest pla, però, rebran un tracte especial, com és el cas del passeig de Gràcia. Aquí es canviarà la il·luminació de les voreres laterals però es conservaran els fanals modernistes de la part central. La plaça de les Glòries, els entorns del Mercat del Born, la Diagonal o el tram inferior del passeig de Sant Joan també rebran una atenció especial per tal d'adaptar el canvi d'enllumenat amb les reformes integrals que s'hi estan produint.

L’Ajuntament prioritzarà la renovació de l’enllumenat d’aquells carrers que tinguin les instal·lacions en mal estat, una antiguitat superior als 20 anys o que es trobin en situacions d’avaries reiterades. També s’estudiarà si hi ha una relació conflictiva entre els punts de llum i l’arbrat. Amb la reforma, s’aprofitarà el bàcul d’alguns fanals per fer-lo servir de suport d’elements urbans, com xarxes Wi-Fi o elements de mesura de contaminants. El pla preveu fer servir llums de tecnologia LED, per tal que els ciutadans percebin una millor sensació lumínica als carrers. En el document municipal es detallen per districtes el trams que renovaran l’enllumenat.

Per millorar la sensació lumínica, s’incrementaran els nivells de lluminositat a les voreres (15 luxs) i es mantindran als vials (20 luxs). Es reduirà l’alçària dels fanals per sota dels cinc metres i es revisarà que l’arbrat no interfereixi en la trajectòria entre el punt de llum i el carrer. El color de la llum serà diferent en funció de si il·lumina la vorera (3.000 K) o el vial (4.000 K), que donen prioritat a un color més càlid a la zona per on transiten els vianants. També s’incorporarà una tecnologia “smart light” que incorpora detectors de presència punt a punt per poder tractar les zones sensibles, com passos de vianants, zones 30 o proximitat a espais verds.

A banda de la reforma dels trams amb il·luminació més deficient, el pla posarà especial atenció a vials i espais importants, com el passeig de Gràcia, el Paral·lel, la plaça de les Glòries, els entorns del Mercat del Born o la Diagonal. També hi haurà atenció especial a barris perifèrics mal il·luminats com Ciutat Meridiana o la Marina del Prat Vermell.

L’Ajuntament encoratja les entitats privades a personalitzar la il·luminació dels seus edificis. L’Administració en facilitarà els tràmits administratius i ajudarà a desenvolupar el projecte lumínic.