Els veïns del Besòs i el Maresme denuncien que les dues úniques promocions de pisos protegits projectades l’any 2005 que no s’han fet a la ciutat són les del seu barri. Una s’ha d’ubicar a prop del camp de la Baronense i l’altra, en un descampat del carrer de Maresme. Demanen als partits polítics que es comprometin a executar aquests projectes durant el proper mandat municipal. També reclamen que es faci la promoció d’habitatge tutelat per a gent gran al mateix solar del carrer del Maresme on estan previstos els pisos socials. A més, volen que les obres serveixin per netejar el subsol del terreny, contaminat per l’activitat industrial que hi havia abans a la zona.

Uns pisos protegits molt esperats

En els terrenys, situats a l’altura del número 100 del carrer del Maresme, s’hi han de construir 48 habitatges de protecció oficial en un bloc de sis plantes projectat des del 2005. Així ho expliquen els representants veïnals de la zona, que, adverteixen, són necessaris per dinamitzar aquesta part del barri. Asseguren que ajudaran a potenciar el comerç de proximitat, que està tancant en aquest punt del Besòs i el Maresme, i serviran per recuperar una mica la vida social que s’està perdent.

Al mateix solar s’han de fer uns pisos tutelats per a gent gran que també reivindiquen ja que hi ha moltes persones amb problemes de mobilitat a causa de l’edat que no poden sortir de casa ja que no tenen ascensor.

Un solar contaminat

Ara s’han fet unes prospeccions al solar del carrer del Maresme, que són un primer pas perquè s’hi facin les obres. També han deixat al descobert la contaminació que hi ha als terrenys. Els representants veïnals asseguren que abans hi havia fàbriques i que la seva activitat va contaminar-ne el subsol. Demanen que les obres es facin amb celeritat i que el tractament de la contaminació del terra es faci seguint la normativa i no endarrereixi la finalització dels treballs.