Fins ara els pisos tutelats només eren per joves amb feina, aquest és pels que volen estudiar. Des dels 15 anys que en Jaume viu en centres d'acollida. Vol treballar en un vaixell i està estudiant un cicle formatiu de fusteria marítima. El pis de sobre hi viu la Guiomar que vol dedicar-se a la radiografia. Una jornada atapeïda que comparteix amb els set joves que ja viuen en aquest nou centre. A banda de residència, aquí també tenen assessorament jurídic, econòmic, laboral i psicològic. Un suport que és clau per trobar feina, ja que l'atur dels joves tutelats i extutelats puja fins el 60%. Nou pis, nous companys i nova rutina per poder construir un futur més esperançador.