Les entitats del tercer sector coincideixen amb el govern que s'ha de fer una reforma a fons de la renda mínima d'inserció, coneguda com PIRMI, però asseguren que aquesta reforma s'ha fet de manera precipitada i sense consens amb els agents socials i els ajuntaments. TONI CODINA, director Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya "Aquestes reformes de la renda mínima d'inserció sobretot afectaran persones que s'han trobat a l'atur i que no tenen una dificultat social afegida, però que igualment es troben en una situació de molta dificultat i vulnaribilitat, una situació de probresa en definitiva. I malgrat que inicialment no n'eren els destinataris, com a govern, com a societat tenim l'obligació de donar una resposta a aquestes persones que necessiten uns ingressos mínims per sobreviure." La Taula del Tercer Sector demana al govern que plantegi amb urgència quines alternatives oferiran a aquestes persones. Un col·lectiu que es veurà especialment afectat per aquesta reforma és la població immigrant. Actualment, un 40% de les persones que reben aquesta prestació són nouvinguts. GHASSAN SALIBA, secretari d'Immigració CCOO de Catalunya "Afecta más a la inmigración, porque no tienen el colchón familiar que puede tener una familia catalana o una familia española. Y esto es perjudicial para la sociedad en general, para la cohesión y crea más marginación de personas marginadas." Per cobrar el nou PIRMI caldrà demostrar dos anys de residència contínua a Catalunya, en lloc d'un com fins ara. Deixa a més de ser una ajuda indefinida: només es podrà cobrar durant un màxim de cinc anys.