La renda mínima d'inserció és ara més restrictiva que fa un any. Per poder-la cobrar, ara cal que faci més de sis mesos que no es percep cap prestació. També és necessari acreditar dos anys de residència i no es pot rebre l'ajuda més de cinc anys. Amb tots aquests canvis, més de 4.500 persones han perdut l'ajuda aquest any. Però, a banda de l'enduriment dels requisits d'accés, també ha canviat la manera en què l'Administració respon a les sol·licituds. Ara, en molts casos, es dóna el silenci per resposta i els usuaris han de presentar un recurs judicial per saber si li han concedit l'ajuda o no. MIGUEL ARENAS, advocat del Col·lectiu Ronda "Aquí, hem d'anar al contenciós administratiu: més lent i més car. Llavors, estem demanant a una persona sense recursos econòmics que faci un plet contra l'Administració. És completament injust." Això és precisament el que va haver de fer la Carmen. Després de quedar-se sense feina i de sol·licitar el PIRMI, va haver de fer un recurs perquè no li responien. La resolució va ser que el tenia concedit des del desembre, però, a dia d'avui, no ha rebut cap ingrés. CARMEN "El día a día es complicado. Es complicado porque las facturas llegan, lógicamente hay que comer y bueno yo, en mi caso, voy a buscar alimentos a una parroquia cercana. Lo que no se puede es tener algo concedido y estar a expensas, meses y meses, y esperar un ingreso que nunca llega. Aunque sean 423 euros los necesitamos, y los necesitamos ya. Y me gustaría que el señor Artur Mas me diera la fórmula, primero para vivir con 423 euros, pero en mi caso para vivir con 0 euros." Com la Carmen, cada vegada més persones es veuen amb la necessitat d'acudir a les entitats socials perquè les ajudin. Una situació que està començant a col·lapsar moltes associacions. TERESA CRESPO, presidenta d'Enitats Catalanes d'Acció Social "El volum de persones que estan en la més completa indefensió és cada vegada més gran i la situació de les entitats per respondre cada vegada és més difícil." Per això, les entitats socials demanen que l'Administració sigui més àgil en aquests casos i que busqui una alternativa per a les persones que han quedat fora de la prestació.

Fa un any que la Generalitat va endurir les condicions per rebre la renda mínima d’inserció per evitar el frau. Amb les noves condicions, 4.500 persones han perdut el PIRMI. Algunes associacions alerten que els canvis han perjudicat gent que necessita aquest subsidi i critiquen que l’Administració tarda molt en respondre les sol·licituds.

A principis d’agost de 2011, es va canviar el sistema de pagament de la renda mínima d’inserció. Fins llavors, aquest subsidi es cobrava mitjançant una transferència bancària, però a partir d’aleshores es rebia un xec nominatiu que calia anar a cobrar en persona.

També es van canviar els requisits per rebre aquesta ajuda. Des de fa un any, cal acreditar dos anys de residència continuada a Catalunya, es tenen en compte els ingressos dels últims 12 mesos i es podrà cobrar durant cinc anys. La quantitat del subsidi no pot superar el salari mínim interprofessional.