Busques pipicans a Barcelona on portar-hi el gos? A la ciutat hi ha un total de 116 àrees per a gossos, que es reparteixen en 54 barris. Això vol dir que 19 barris no en tenen cap, entre els quals hi ha Horta, el Gòtic, o la Dreta de l’Eixample. En canvi, els que disposen de més pipicans són el Clot i Sant Gervasi – Galvany, on n’hi ha sis. Empatats a cinc trobem el Putxet i el Farró, i Vallcarca i els Penitents. No és possible, però, saber si aquesta distribució desigual s’ajusta al nombre de gossos que hi ha a cada territori perquè no en tenen dades ni l’Ajuntament ni els col·legis de veterinaris.

Segons l’Ajuntament, però, el mapa canviarà totalment quan entrin en vigor les anomenades zones d’ús compartit (ZUC), espais on els gossos podran anar deslligats en determinades franges horàries, en convivència amb la resta d’usuaris. Quan entrin en vigor, tots les barris de la ciutat tindran espais per a gossos: hi haurà com a mínim una ZUC, que se sumarà a les àrees que ja existeixen. Quan es despleguin, l’espai caní a Barcelona es multiplicarà per vint. D’aquesta manera, tothom tindrà un lloc on dur el gos a un màxim de 10 minuts de casa, segons el consistori. De moment, l’única que ha entrat en funcionament ha estat la del Parc de l’Estació del Nord.

Distribució desigual d’àrees per a gossos

De moment, a Barcelona hi ha prop de 46.000 m² d’espai dedicat a aquests animals. Tot i això, a l’hora de fer l’anàlisi cal tenir en compte també la mida de cada un. L’Ajuntament distingeix entre les àrees per a gossos, de menys de 400 m², i les àrees d’esbarjo per a gossos, de més de 400 m². Les petites són la majoria, 70, mentre que de les grans n’hi ha 46, entre les quals n’hi ha una que es va estrenar al setembre al Parc de l’Estació del Nord, una zona amb un conflicte obert entre tenidors de gossos i la resta d’usuaris.

Per districtes, les àrees actuals es distribueixen de manera desigual: Sarrià – Sant Gervasi i Sant Martí n’acumulen 19 cada un, mentre que a Ciutat Vella només n’hi ha tres i a Nou Barris, set. Si ens fixem exclusivament en les àrees grans, les d’esbarjo, n’hi ha almenys una a cada districte, tot i que, altre cop, el repartiment és irregular: a Ciutat Vella només n’hi ha una, a la Barceloneta; mentre que a Sarrià – Sant Gervasi i a Sant Martí en trobem set.

Si posem el focus en els barris, les àrees grans es reparteixen en 32 barris. N’hi ha com a màxim tres en una mateixa zona, però en un context diferent. A la Nova Esquerra de l’Eixample i a Sarrià en tenen tres, però, en canvi, no hi ha cap àrea de les petites. Per la seva banda, a Sant Gervasi – Galvany hi ha tres zones de més de 400 m² i tres més de les petites. Els districtes de Sant Andreu i les Corts són els únics que tenen tots els barris coberts. Per garantir-ne el manteniment, l’Ajuntament ha posat en marxa un nou pla.

Quants gossos hi ha a Barcelona?

Comparar el pes d’aquests espais amb el nombre de gossos que hi ha a la ciutat no és possible perquè no n’hi ha dades fiables. L’Ajuntament només disposa de la xifra total d’animals de companyia: 76.499. Fonts municipals asseguren que més del 90 % són gossos, però no es pot concretar. La dada és força diferent de la que dona el Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya, segons el qual hi ha 174.714 cans a la ciutat. Per garantir el manteniment

Per què hi ha aquesta diferència? L’Ajuntament es basa en el nombre d’animals censats que hi ha a Barcelona, un tràmit que és obligatori però que fonts municipals reconeixen que no tothom fa. Els veterinaris, en canvi, parlen de gossos amb xip, un sistema d’identificació que també és indispensable segons la Llei de protecció dels animals.