MARIBEL RAMOS, coordinadora Observatori d'Hatento "Si presenciamos algun acto de este tipo, denunciar, a la policia local y autonómica para dar a conocer la situacion de las personas sin hogar".

En les entrevistes a 261 persones fetes per l’Observatori de Delictes d’Odi contra Persones sense Llar, el 47,1% va reconèixer que havia patit un incident discriminatori. D’aquestes, vuit de cada 10 van explicar que s’havien trobat en aquesta mena de situacions més d’una vegada.

Els insults i les agressions físiques es van donar en el 42,9% i el 40,80% dels casos, respectivament. L’informe ha detectat missatges comuns en els atacs verbals, com les amenaces directes, les qualificacions denigrants o l’expulsió de la víctima del lloc on es trobava.

Les dones sense sostre són més vulnerables a patir aquestes agressions. El 60,4% de les entrevistades va comunicar com a mínim un incident. La victimització en el cas dels homes és del 44,1%. Segons les dades de l’observatori, més de la meitat dels casos es van donar durant la nit, quan les persones sense llar estan més desprotegides.

L’informe detalla que en el 87% dels casos relatats els agressors eren homes i en el 57% eren joves d’entre 18 i 35 anys. A més, subratlla que en el 28,4% dels incidents els autors eren joves que estaven de festa.

Silenci per manca de confiança

El 60% d’entrevistats que van explicar algun incident discriminatori no van demanar ajuda, i només 15 persones del total van presentar una denúncia. L’informe conclou que aquest silenci no es dóna per desconeixement dels serveis o les organitzacions a què poden recórrer sinó per desconfiança en la utilitat i la capacitat de resposta d’aquests.

L’informe també destaca que en dues de cada tres situacions discriminatòries hi va haver testimonis però, d’aquests, el 68,4% no hi va intervenir.