discapacitat-250420

L’Assemblea de Diversitat Funcional de Barcelona creu que les persones amb mobilitat reduïda han de ser considerades col·lectiu de risc, durant el procés de desconfinament de la pandèmia del coronavirus. En un comunicat, demanen que se les tracti “igual que les persones grans o amb determinades malalties”.

L’entitat reclama que s’adoptin “les accions complementàries necessàries per minimitzar els riscos de contagi a aquest col·lectiu”. Alhora, considera que “la distància de seguretat respecte a una persona que es desplaça asseguda en una cadira de rodes ha de ser superior, atès que se situa en un pla inferior al d’una altra persona a peu, a més de disposar d’una superfície de contagi molt superior i difícil d’higienitzar constantment”.

Per tot plegat, l’Assemblea creu que el vehicle particular “garanteix el distanciament entre persones i ajuda a evitar contagis per la massificació del transport“. A més, recorda que “una de les mesures que es van adoptar per a la població general és l’ús de la bicicleta“, cosa que “per a les persones en cadira de rodes resulta com a mínim dificultós“. Per això, es proposa “facilitar l’ús de motors d’ajuda a la marxa per a les cadires i regular l’ús dels carrils bici per a aquests vehicles”.

Mesures en el transport públic

Pel que fa al transport públic, el considera “un risc real per a aquest col·lectiu”, tot i que admeten que no en poden limitar la utilització. Ara bé, demana que s’adoptin “mesures preventives” per reduir el risc de contagi. En aquest sentit, reclama que el metro, el TRAM i els Ferrocarrils reservin “un espai determinat, accessible i separat de la resta de passatgers“. I, en el cas del metro, recomana que sigui “tot l’espai de la primera porta del primer vagó”.

Respecte a l’autobús, l’Assemblea en desaconsella l’ús, ja que “resulta molt difícil fer una zona separada físicament de la resta de passatgers”. Tot i així, suggereix que s’hi podrien “afegir unitats de reforç especials per a persones amb mobilitat reduïda”. I explica que aquests busos farien el mateix recorregut i se’ls reconeixeria perquè portarien una “B” al final del número de línia.

Finalment, també assenyala els ascensors d’accés a les estacions com un possible “focus de contagi”. Per això demana que se’n limiti l’ús “exclusivament per a les persones que ho necessitin sense alternativa possible“. I també creu que caldria adoptar “solucions tècniques que facilitin l’ús de les funcions mitjançant la veu” per evitar el contacte físic amb la botonera.