27 de les 28 entrades al mercat són accessibles. També ho són els 39 punts de subhasta i les 162 parades. L'escull per a les persones que es desplacen amb cadira de rodes és que no poden accedir amb seguretat a la major part de les botigues fixes. MIQUEL FIGUERAS, Vocalia de Persones amb Diversitat Funcional de Sant Martí "Ens hem trobat que té molts problemes d'accessibilitat. Per exemple, les botigues fixes les han fetes al llarg d'una rampa i ha provocat uns desnivells que no s'hi pot entrar amb cadira de rodes, i menys amb l'elèctrica." De les 85 botigues, cinc tenen més de 100 m2 i disposen de la rampa que preveu la normativa. Unes altres nou no en preveuen l'accés. La resta, una setantena, no disposen de rampes perquè la llei no els hi obliga. La solució de rampes mòbils, que el botiguer ha de col·locar quan se li demana, no satisfà les persones que ho necessiten. MAITE, Vocalia de Persones amb Diversitat Funcional de Sant Martí "Tenim una companya de l'associació que és clienta habitual dels Encants, que esperava la nova botiga per poder comprar amb millor facilitat però no pot accedir pel graó que s'ha creat." El problema és la poca estabilitat de les rampes. A més, les rodes de les cadires elèctriques no hi encaixen. MIQUEL FIGUERAS, Vocalia de Persones amb Diversitat Funcional de Sant Martí "No entenem com avui en dia no es fa un equipament que puguem entrar-hi lliurement i haguem de dependre que ens posin una rampa, que a sobre aquesta rampa és perillosa." L'equipament respecta totes les normatives d'accessibilitat. Les persones amb mobilitat reduïda es queixen perquè creuen que no s'haurien d'haver considerat com botigues aïllades. Demanen que l'equipament sigui totalment accessible i segur.