El projecte vol que els participants assumeixin actituds de sensibilitat mediambiental, promoure la integració de la persona en el seu entorn comunitari, fomentar i treballar la responsabilitat, incrementar la autonomia personal i fomentar les relacions interpersonals. A més, és una bona eina per crear oci i temps lliure i treballar cap al prinicipi de normalització , amb el foment de les relacions socials, l’aprenentatge, estimular la mobilitat i disminuir la no activitat.

L’Hospital Mare de Déu de la Mercè, que pertany a la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, és un recurs sanitari que atén població amb problemes de salut mental.