xumet

Coincidint amb l’arribada dels primers nadons de l’any 2021, el permís per paternitat s’amplia i passa a ser de 16 setmanes per als dos progenitors tal com estava contemplat en el decret que va aprovar el Govern espanyol el març del 2019.  El decret utilitza la fórmula del “progenitor diferent de la mare biològica” per incloure-hi també les parelles homosexuals.

Si fa un any es va ampliar el permís de 8 a 12 setmanes per al progenitor no gestant, ara s’equiparen els dos permisos amb la retribució del 100 % del salari i de forma intransferible, és a dir, que entre els progenitors no es poden cedir setmanes. Els pares i mares dels nadons estaran de permís obligatori i a jornada completa durant les sis setmanes posteriors al part.

Un cop passades aquestes sis setmanes, podran decidir quan fer les 10 setmanes restants sempre que sigui abans que la criatura faci un any. Caldrà avisar amb 15 dies d’antelació l’empresa i la condició és que s’han de demanar per períodes setmanals.