A partir de l’1 de gener del 2020, el pare o mare que no sigui la mare biològica, gaudirà de tres mesos de permís, 12 setmanes, pel naixement del seu fill. Fins ara, el permís era vuit setmanes. D’aquesta manera es guanyen quatre setmanes més per estar amb el nadó.

El permís, retribuït al 100 %, no es podrà transferir. És a dir, si el pare o mare no el vol gaudir no el podrà cedir a la mare biològica. A més, quatre de les 12 setmanes s’hauran de fer immediatament després del naixement del fill i de forma ininterrompuda. Les vuit restants es podran dividir i allargar fins que el petit tingui un any.

Aquesta ampliació suposa un cost per a l’administració estatal de 336 milions d’euros i, juntament amb els permisos de maternitat, la xifra arriba fins als 705 milions. A les empreses la despesa ascendirà als 166 milions d’euros. Aquest any s’han demanat més permisos de paternitat que de maternitat: gairebé 130.000 prestacions de maternitat i 151.000 de paternitat, perquè la taxa d’ocupació és més alta entre els homes.