La xarxa d’escoles públiques per a infants de 0 a 3 anys està formada per les cinc llars d’infants del Departament d’Ensenyament i 97 escoles bressol municipals.